Kreatif Studio Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Gizlilik Politikası Çerçevesinde Bilgilendirme

Giriş

Kreatif Studio’ya (Bundan sonra ‘’Uygulama’’ olarak da anılacaktır.) bağlanarak, aşağıda sayılan veri saklama koşullarını açık rızanız ile kabul etmiş sayılacaksınız. Tüm bilgilerin gizlililik ve güvenle saklacak,  kimseyle paylaşılmayacaktır.

Veri Sorumlusu, Veri Saklama ve Elde Etme Yöntemi

Kreatif Studio 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmek, üye / kullanıcı kişisel bilgilerine göre ürün sağlayabilmek amacıyla, işbu Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi, uygulama kullanım şekillerinizi ve frekanslarınızı toplayacak, işleyecek ve güvenli olarak saklayacaktır. Kreatif Studioveri sorumlusu olarak tüm bu bilgilerinizi  kimseyle paylaşmayacaktır.

Bu kapsamda işlenecek verileriniz:

 • İnternete Bağlanırken Verilen Veriler: Uygulama’nın kullanımı öncesinde veya sırasında, Uygulama’ya kullanıcıların kendi rızaları doğrultusunda verdikleri kişisel verileri ifade eder. Bu kişisel veriler, doğrudan Kullanıcılar tarafından Uygulama’ya verilen tüm kişisel verileri kapsar. Örneğin; ad-soyad, iletişim bilgileri, sosyal medya profilleri bu tür verilere girmektedir..
 • Site Kullanımında Elde Edilen Veriler: Uygulama’nın çeşitli teknolojik araçlarla (Cookies, Heatmap vb.) sitesindeki kullanıcıların kullanım verilerini ölçümlemesini kapsamaktadır. Örneğin; fotoğraflar, ziyaret süresi, hedef tamamlama sayısı, yorumlar gibi sitelerin kullanım verileri bu tür verilere girmektedir. Kreatif Studio tarafından uygulama içinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, Kreatif Studio ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analiz yapmak, süreçlerini iyileştirmek ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.

Bu sürece ilişkin tüm işlemler elektronik ortamda yapılacak ve kullanıcının fiziksel imzasına gerek duyulmayacaktır.

Açık Rıza Aranmaksızın İşlenebilecek Verileriniz

Kreatif Studio taleplerinizi yerine getirmek ve işlemlerinizi kolaylaştırmak için onayınız dahilinde kişisel verilerinizi kullanabilir. Buna karşın, ilgili mevzuat uyarınca:

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

durumlarından herhangi birinin mevcudiyeti halinde, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın kişisel verilerin işlenmesi mümkün olabilecektir.

Kapsam

Kreatif Studio Kullanım Koşulları’nı kabul etmekle, bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel bilgilerinizin ve uygulama tarafından kayıt edilen kullanım hareketlerinizin; tarafınıza çeşitli ürünlerin sunulabilmesi ve size özel kampanya, bonus, bildiri, işlemler, kazanç bilgilerinizi, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına izin vermiş bulunmaktasınız.

Bunun yanında, bu bilgiler:

 • 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve ilgili sair mevzuat uyarınca görevli ve yetkili kişi ve tüzel kişiler,
 • Sadece size sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi, telefon, SMS ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri güvenliği konusundaki hassasiyetimize ortak olan 3. kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçülerde paylaşılacaktır.

Tüm bu bilgiler Kreatif Studio kullanıcı faydalarından yararlanabilmeniz adına, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile güvenli olarak saklanacaktır.

Haklarınız

KVKK’nin 11. maddesi kapsamında; Kreatif Studio’ya başvurarak, kişisel verilerinizin:

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Kişisel verilerinizin otomatik sistemlerce analiz edilmesinden kaynaklanan herhangi bir aleyhe sonucunuz olması durumunda buna itiraz edebilme
 • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde KVKK’nun 7. maddesi kapsamında kişisel verilerinizin silinmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma,
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilerin bildirilmesini isteme,

haklarınız bulunmaktadır.

KVKK kapsamındaki bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi Kreatif Studio’ya kimliğinizin doğrulanması şartıyla yazılı olarak bizzat veya mevzuata uygun olarak (örneğin noter vasıtasıyla) yukarıda belirtilen adresimize iletebilirsiniz.

Verilerinizin Güvenliği İçin Alınan Tedbirler ve Sorumluluğumuz

Kreatif Studio, KVKK kapsamında;

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için,

olanaklar elverdiği ölçüde teknik ve idari tedbirleri alır, denetimleri yapar. Alınan tüm tedbir ve gösterilen özene karşı önlenemeyen saldırılardan, Uygulama sorumlu değildir.

 • Verileriniz güvenli sunucularımızda saklanmaktadır. Uygulamaya sizin belirlemiş olduğunuz şifre ile erişebilirsiniz ve şifreler sistemimizde geri çevrilemeyecek şekilde kodlanmış olarak tutulur. Şifrenizi güvende tutmak ve paylaşmamanız sizin sorumluluğunuzdadır.
 • Kreatif Studio uygulaması, şifre yöntemi yerine, başka güvenlik önlemleri ile de uygulamaya girişinizi ve korunmanızı sağlayabilir. Bu başka yöntemler, parmak izi, SMS şifre gönderimi, ses teyidi veya diğer teknolojik ve elektronik yöntemler olabilir.
 • Bilgilerin aktarılmasının halka açık internet üzerinden yapılmasının %100 güvenli olduğunun garantisi verilemez. Veri aktarım sırasında internet bağlantınıza yapılan saldırıların riski sizin üzerinizdedir. Bilgileriniz sunucularımıza ulaştıktan sonra korunması ile ilgili her türlü güvenlik önlemi tarafımızca alınır.
 • Kreatif Studio ödeme ile ilgili bilgilerinizi (kredi Kartı, banka hesabı gibi) saklamaz ve görmez. Bu bilgilerinize erişimi yoktur ve ödeme alma sürecini BDDK lisanlı, tüm güvenlik önlemlerini almış ödeme sistem sağlayacıları ile yapar. Ödeme / kart / banka gibi özel ve hassas bilgileriniz güvenli, BDDK lisanslı ödeme sistemleri tarafından saklanırken, diğer tüm bilgileriniz yurtdışında güvenli sistemler / server’larda saklanır. Üyelerin hassas verileri saklanmaz. Üye, verilerinin yurtdışında saklanmasını peşinen kabul eder. 

Diğer

 • Kişisel verileriniz yurt içinde ve yurt dışında Uygulama’nın kullandığı/sahip olduğu sunucularda saklanılır.
 • Verilerin saklama süresi yer sağlayıcı sıfatıyla üç (3) senedir.
 • Kreatif Studio işbu Gizlilik Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik Politikası’nın “www.kreatif.studio” sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Gizlilik Politikası’ndaki değişikliklerden haberdar olmak, siz üye / kullanıcıların sorumluluğundadır.
 • İşbu Gizlilik Politikası, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Gizlilik Politikası’nın uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Çağlayan Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.